SSSY:n julkaisuja

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA
Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta
Pauliina Kovanen (toukokuu 2009)