VÄLKE - Välityömarkkinoiden kehittämishanke

Välke - Sisä-Savo toimii neljän kunnan alueella; Suonenjoki, Rautalampi, Tervo ja Vesanto vuosina 2008 - 2010.Lisäksi hanke on saanut jatkoajan 30.6.2011 saakka.

Välke Sisä-Savon alueella
Tavoitteenamme on auttaa vuodessa noin 90 henkilöasiakasta eteenpäin tulevaisuuden tavoitteessaan, kun katsotaan heidän työllistymistään tai kouluttautumistaan.

Heidän apunaan tulevaisuuden kuvien selkiyttämisessä toimivat kaksi yksilövalmentajaa sekä projektipäällikkö. Yksilövalmennuksella, henkilökohtaisella auttamisella ja asioiden selvittämisellä pyrimme auttamaan työttömiä eteenpäin.

Hankkeen päämääränä on myös kehittää seudun välityömarkkinoita* laadullisesti ja määrällisesti.

*Välityömarkkinat ovat työttömyyden ja vapaiden työmarkkinoiden välillä olevaa työssäoloa, josta pyritään sijoittumaan vapaille työmarkkinoille.

Välke - Sisä-Savon henkilöstö

Lisää välityömarkkinoista ja Välke -hankkeesta: www.valkehanke.fi