Välke - Sisä-Savo -hankkeen kohderyhmä

Välitön kohderyhmänämme on työ- ja elinkeinotoimiston työttömät, vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat (pitkäaikaistyöttömät/vaikeasti työllistyvät) henkilöt. Henkilöasiakkaat hankkeeseen valitaan yhteistyössä työvoimahallinnon sekä sosiaalitoimen kanssa.

Valinnassa painotetaan asiakkaan mahdollisuuksia hyötyä hankkeesta. Hankkeeseen valituille henkilöille rakennetaan palvelukokonaisuus, jonka ohjaamisesta ja toteuttamisesta hankkeen aikaisessa prosessissa vastaa yksilövalmentajat.

Henkilöasiakkaille hanke merkitsee heidän yksilöllisistä tarpeista määriteltyjä palveluratkaisuja sekä kokonaisvaltaista prosessia, joka tukee heidän tavoitteellista etenemistään kohti avoimia työmarkkinoita.

Hankkeen toimenpiteet edistävät asiakkaan työkykyä ja työllistymismahdollisuuksia. Hankkeen vaikutukset tulevat näkymään sekä toimenpiteissä olevien työttömien henkilöiden työmarkkina-aseman parantumisena ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntymisenä että valmennetun ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden helpottumisena.