Välke -hankkeen tiivistelmä

Välke –  välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 – 2010 on Pohjois-Savon TE-keskuksen ESR-rahoitteinen hanke. Hanke koostuu kolmesta osakokonaisuudesta;
1) Välke-hallinto (Kuopion kaupunki),
2) Välke-palvelut (Kuopion seudun työvalmennussäätiö)
3) Välke-Sisä-Savo (Sisä-Savon seutuyhtymä).

Hankkeen kesto:
Välke –hanke toteutetaan ajalla 1.1.2008 - 30.6.2011

Kohde- ja sidosryhmät:
Hankkeen välittömän kohderyhmän muodostavat TE-toimistossa työttömänä olevat henkilöt, joiden työttömyys on pitkittynyt tai on vaarassa pitkittyä tai jotka ovat muutoin vaikeassa työmarkkinatilanteessa. Hankkeen toiminta kohdistuu verkostoyhteistyön kautta joko suoraan tai välillisesti myös seutujen yrityksiin, kuntiin, työhallinnon yksiköihin ja oppilaitoksiin sekä eri sosiaalisen työllistämisen toimijoihin.

Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on:
1)  Laadukkaiden yksilöllisiä tarpeita ja ratkaisuja korostavien välityömarkkinapalveluiden tarjonnan lisääminen ja sisällöllinen kehittäminen
2) Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyö- ja kumppanuussuhteiden luominen ja kehittäminen
3) Toiminnan vaikuttavuuden ja henkilöstön osaamisen kehittäminen
4) Työvoiman liikkumisen tehostaminen avoimien ja välityömarkkinoiden välillä

Keskeiset toimenpiteet:
Kehittämishankkeessa luodaan ja testataan välityömarkkinoille toimintamalli, jossa asiakkaan palveluprosessi perustuu tavoitteellisesti todelliseen palvelutarpeeseen. Hankkeessa luotavat monipuoliset ja asiakaslähtöiset käytännöt parantavat välityömarkkinoiden vaikuttavuutta ja sitä kautta asiakkaiden edellytyksiä siirtyä pysyvästi avoimille työmarkkinoille.  Hankkeen toimenpiteissä korostuvat yksilöllisyys sekä työelämälähtöisyys ja yhteistyön rakentaminen työnantajien ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen vastuulliset toteuttajat:
Hankkeen hallinnoinnista ja kokonaisuuden koordinoinnista vastaa Kuopion kaupungin talous- ja strategiapalveluun kuuluva seutuyhteistyöyksikkö. Hanketta ovat lisäksi toteuttamassa Kuopion seudun työvalmennussäätiö ja Sisä-Savon seutuyhtymä. 

Kehittämishankkeen strateginen lisäarvo:
Välke -hankkeessa panostetaan palvelujen tuottamistapojen kehittämiseen kuntien, työhallinnon ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistoimintaa ja kumppanuutta kehittämällä. Välityömarkkinoiden kehittäminen on keskeisellä sijalla sekä työministeriön että kuntaliiton strategisissa tavoitteissa, joten hanke on erittäin ajankohtainen ja oikea-aikainen. Se toteuttaa myös maakunnan linjauksia keskeisistä kärkihankkeista ja kehittämisen painopisteistä sekä EU:n tulevan ohjelmakauden tavoitteita. Purkamalla rakenteellisen työttömyyden ongelmaa voidaan myös helpottaa työvoiman saatavuutta ja lisätä siltä osin alueen kilpailukykyisyyttä.