Pk-yrityksen kasvun edellytykset markkinointia tehostamalla – selvitys Sisä-Savon yrityksissä

Sisä-Savon alueen kilpailukyky riippuu mm. yritysten kyvystä ja halusta kasvaa ja työllistää tai säilyttää toiminta nykyisellään. Alueen vetovoimaisuuteen voidaan vaikuttaa mm. asukkaille ja vierailijoille tarjottavien tuotteiden/palveluiden laadulla ja monipuolisuudella sekä yritysten markkinointiosaamisella.

Markkinoinnin käsite onkin laajentunut perinteisestä markkinointiviestinnästä kokonaisvaltaisen markkinoinnin käsitteeseen ”integroitu markkinointi”. Sillä tarkoitetaan mm. koko yrityksen eri toimintojen sitouttamista yhteisen toiminta-ajatuksen toteuttamiseen markkinointitoiminnoissa.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2010-15.7.2011

Hankkeen rahoittajana on Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry. Hankkeen kohderyhmänä ovat Sisä-Savo Seutuyhtymän asiakasyritykset, mikroyritykset Tervon, Vesannon, Rautalammin ja Suonenjoen alueella.

Hanke on syntynyt yritysten käytännön tarpeesta ja sen tarkoituksena on selvittää pk-yritysten markkinointiosaamisen tilaa ja kehitystarpeita.

Toteutus

Hanke toteutetaan SSSY:n internetsivustolla olevalla selvityskyselyllä, joka on avoin kakille kohdealueen mikroyrityksille. Hankkeessa tehdään myös tarkempaan selvitystyötä, johon valitaan kasvu- ja kehityshaluisia mikroyrityksiä kaikilta hankkeen kohdealueilta, yhteensä noin 15 -30 yritystä. Selvitystyö kestää 1-3 pv/yritys ja se tehdään haastattelemalla, seuraamalla käytännön toimintaa ja tutustumalla yrityksen markkinointitoimiin ja materiaaleihin. Hankkeessa mukana oleville ja selvitykseen osallistuville yrityksille ei tule yrityskohtaisia maksuja.

Hankkeen tavoitteet

  • Tuottaa tietoa sisäsavolaisten pk-yritysten markkinointiosaamisen tasosta. Tämä tieto on jatkossa suoraan hyödynnettävissä yritysten sekä mm. alueella toimivien yritysneuvojien ja elinkeinoasiamiesten käytännön työssä.
  • Aikaansaada oppimista ja synnyttää uusia ideoita yritysten markkinointityöhön.
  • Edistää alueellista yrittäjyyttä ja sitä tukevien toimenpiteiden kehittämistä. Tulosten pohjalta voidaan myös arvioida hankkeessa mukana olleiden yritysten mahdollisuuksia kasvaa markkinointia tehostamalla ja halua luoda jatkossa alueelle uusia työpaikkoja.
  • Selvityshankkeen aikana syntyy myös yritysten välille sellaisia uusia kontakteja, joiden avulla yritykset voivat jatkossa kehittää omaa toimintaansa sekä yritysten ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.Hankkeessa mukana olevat yritykset saavat uutta näkemystä omaan osaamistasoonsa ja voivat halutessaan verkostoitua alueen muiden yritysten kanssa. Selvityksen hyöty näkyy myös seutuyhtymän yrityksille suunnatun neuvontatyön sekä uusien palvelujen toteutuksessa.

Lisätiedot:

Merja Martikainen
Sisä-Savon Seutuyhtymä
Puh. 0207 464 618
merja.martikainen@suonenjoki.fi

Hankkeeseen liittyvä yritysten markkinointiosaamisen internetkysely on avoin kaikille kohdealueen mikroyrityksille ja toteutetaan Sisä-Savon seutuyhtymän internetsivuilla 1.12.2010 alkaen.

Tulosta esite (.pdf)

Ole mukana kehittämässä yritysten markkinointia ja ota osaa nettikyselyymme

KYSELYN linkki

Kysely on toteutettu Kwiksurvey -palvelun avulla. Sen vuoksi lomakkeessa saattaa olla mainoksia, joilla ei ole mitään tekemistä hankkeen kanssa.