Uudistuvan puutarhatilan strategiat 2008-2010

Uudistuvan puutarhatilan strategiat -valmennushankkeen kohderyhmänä olivat erikoiskasvien, eli marja-, yrtti- ja puutarhakasvien viljelijät ja alan osaamisen tukihenkilöt.
Hankkeen toteuttaja oli Sisä-Savon seutuyhtymä, jossa hankkeen IdeaCentria- ja HortiCentria-osioiden käytännön toteuttamisesta vastasi Marjaosaamiskeskus. HerbaCentria-osion toteutti Kiuruveden kaupunki.

Kolmivuotinen koulutushanke jakautui seuraaviin osioihin:

IdeaCentria
Marjanviljelyn kehittämisosio

HortiCentria
Marjanviljeyn valmennusosio

HerbaCentria
Yrittiviljelyn ja keruutuotannon valmennus- ja kehittämisosio

IdeaCentria- osiossa tavoitteena on ideoida, tuottaa ja testata uusia toimintamalleja ja – konsepteja erikoisviljelysektorin käyttöön, ja vahvistaa näin toimialan kilpailukykyä.

HortiCentria ja HerbaCentria -osioissa annetaan ryhmävalmennusta. Valmennuksessa keskitytään liiketoimintaan, tuotantoon ja markkinointiosaamiseen.

Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 911382 euroa.

Hankkeen on rahoittanut Pohjois-Savon Te-keskus.