Kaista Savoon edistää valokuituverkon rakentamista Pohjois-Savossa

Pohjois-Savo on yksi valtakunnan kärkimaakunnista nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja valokuituverkon rakentamisessa. Alueemme kuntien päätös olla mukana tukemassa toimivien, nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista kuntalaisilleen on signaali myös koko Suomelle vahvasta tahtotilasta kulkea nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehityksen kärkijoukoissa. Valokuituverkon rakentamiseen panostaminen antaa Pohjois-Savolle myös selkeän alueellisen ja toiminnallisen kilpailuedun: voimme tarjota niin nykyisille kuin uusille asukkaille, yrittäjille ja vapaa-ajanasukkaille nykypäivän vaatimukset täyttävän ja toimintavarman tietoliikenneinfran.

Valokuiturakentamisen tukemiseksi on Pohjois-Savossa käynnissä Kaista Savoon –viestintähanke, jonka tavoitteena on lisätä tietoa, osaamista ja kiinnostusta kuituverkkoa kohtaan. Kattavaksi rakentuva valokuituverkko mm. lisää yritystoiminnan, työnteon ja etätyöskentelyn mahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta, luo yhteisöllisyyttä sekä lisää alueellista vetovoimaisuutta.

Hanke jalkautuu kuntalaisten keskuuteen järjestämällä lukuisia infotilaisuuksia kunnissa ja kyläalueilla, valmistaa esite- ja videomateriaalia, kouluttaa laajakaistan käyttöön, edistää sähköisten palvelujen kehittymistä ja rakentaa paikallisesti palvelevan asiamiesverkoston. Hankkeen sisällöt ja toiminta tukevat valokuidun rakentumista kaikissa pohjoissavolaisissa kunnissa niin Kaisanet:n, Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan kuin Savon Kuidun toiminta-alueilla.

Kaista Savoon –hanke liittyy kiinteästi Liikenne- ja viestintäministeriön Laajakaista kaikille ‑hankkeeseen, jonka tavoitteena on vuoteen 2015 mennessä valtion ja kuntien tuella tuoda nopeat tietoliikenneyhteydet lähes kaikkien suomalaisten. Paikallisesti operaattoreiden haku hankealueille sekä rakentamisen koordinointi tapahtuu Pohjois-Savon liitossa. Varsinainen kuiturakentaminen käynnistyy keväisin heti roudan sulaessa jatkuen aina talven tuloon saakka. Lisätietoa rakentamisen edistymisestä ja muista ajankohtaisista asioista löytyy hankkeen nettisivuilta www.kaistasavoon.fi.

Pysytään kaistalla!

Lisätietoja:

Minna Jaakkola
viestintäpäällikkö

0207 464 646
minna.jaakkola@futuria.fi
www.kaistasavoon.fi