Aluetaloudellinen hyöty

Aluetaloudellinen hyöty (arvonlisäys)

Aluetaloudellisen hyödyn arvioinnin tavoitteena oli ruokatuotantosektorin arvonlisäyksen selvittäminen Pohjois-Savon maakunnassa arvioimalla käytettävissä olevien aluetaloustilastojen perusteella elintarvikesektorin tuottamaa arvonlisäystä omalla ja myös toimialan käyttämillä muilla toimialoilla. Selvityksessä pyrittiin myös selvittämään, kuinka paljon paikalliseen ruokaan sijoitettu euromäärä työllistäisi.

Selvitys: Lähiruoan käyttö julkisen sektorin ammattikeittiöissä


Lisäksi hankkeessa pyrittiin selvittämään tiettyjen indikaattorielintarvikkeiden avulla niiden käyttöä julkisen sektorin ammattikeittiöissä tutkimalla ruoan alkuperää, maittavuutta ja hävikin määrää. Samalla tutkittiin luomun käytön määrää ko. ammattikeittiöissä.

Alkuperän osalta selvitettiin neljässä pohjoissavolaisessa kunnassa julkisten ammattikeittiöiden käyttämien elintarvikkeiden osalta, kuinka paljon elintarvikkeista on paikallista pohjoissavolaista ruokaa, ja kuinka paljon muualla Suomessa tuotettua tai ulkomaista alkuperää.

Selvitys aloitettiin Suonenjoelta, joka toimii benchmarking-kohteena. Pilotoinnin jälkeen selvitystä jatkettiin  Kuopiossa, Kiuruvedellä sekä Juankoskella.

Ks. tutkimussuunnitelma.  

Tutkimustulokset esiteltiin 2.11.2010 Suonenjoella järjestetyssä "Hyvvee ja hyvän parasta" -kekri-seminaarissa.

Tulokset julkistetaan tämän verkkosivuston "Julkaisut"-sivuilla. 

Pohjois-Savon elintarvikesektorin tunnuslukuja

Elintarvikealan liikevaihdon kehitys Pohjois-Savossa 1995-2008 (graafinen kuvaaja)

Graafinen kuvaaja: Pohjois-Savo/ elintarvikeyritykset 2009

Graafinen kuvaaja: Pohjois-Savo/ elintarvikeyritykset 2010

- toimialan mukaan (kpl)
- toimialan mukaan (%)

- henkilöstön määrän mukaan (kpl)
- henkilöstön määrän mukaan (%)

Elintarvikevienti Pohjois-Savosta 1995-2008

MTK (Jari Kauhanen) 17.11.2009: selvitys maatalouden rahavirroista Pohjois-Savossa 2007-2008 (ref. TNS Suomen Gallup - Elintarviketieto)

Arvonlisäys

Tilastokeskuksen analyyseihin perustuva  arviolaskelma elintarvikesektoriin liittyvien toimialojen tuottamasta arvonlisäyksestä Pohjois-Savossa 1995 - 2008e (karkea arvio).

Graafinen kuvaaja arvonlisäyksestä 1995e-2008e täällä