Eastwood

EASTWOOD on Itä-Suomen puutuotetoimialan kasvu- ja kehitysohjelma.

Ohjelman tärkein tehtävä on tukea puualan tuotanto- ja palveluyritysten kilpailukyvyn kehittämistä. Se toteutetaan ohjelman kehittämispäälliköiden tekemänä asiantuntijatyönä ja tarvittaessa erikseen hankittavien erikoisasiantuntijoiden ja kehittämisrahoituksen avulla.

Hanke on ollut käynnissä vuodesta 2008 asti. Ensimmäisen ohjelmakauden päätyttyä 2011 hanketta jatketaan Etelä- ja Pohjois-Savon voimin. Eastwood 2011-2014 keskittyy erityisesti puualan yritysten sekä puurakentamisen kehittämiseen.

Ohjelman kehittämispäälliköt ja käytettävät asiantuntijat ovat kokeneita ammattilaisia. Heillä on monipuolista kokemusta mm. myynnistä, markkinoinnista, kansainvälisestä toiminnasta, viennistä, sahauksesta, yritysten kehittämistoiminnasta ja sen rahoituksesta.

Eastwood-ohjelman luottamukselliset palvelut ja niiden avulla hankittavat asiantuntijat ja taloudelliset lisäresurssit tukevat ja nopeuttavat yritysten kehittämis- ja yhteistyön suunnittelua, käynnistämistä ja toteuttamista sekä uusien yritysten perustamista.

Eastwood-ohjelman palveluilla voidaan lisätä puuyritysten ja niille palveluja tuottavien yritysten

  • kilpailukykyä markkinoilla
  • kehittämistyössä tarvittavaa osaamista
  • kansainvälistymistä
  • taloudellisia resursseja
  • yhteistyötä muiden yritysten kanssa.

Eastwood 2014 -ohjelman toiminta-alue on Etelä- ja Pohjois-Savo. Lisäksi Pohjois-Karjalassa toimivien kehittämisyhtiöiden ja yritysten kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä.

Yhteystiedot

www.eastwood.fi

Kehittämispäällikkö
ARI LUTTINEN
Aluekehityssäätiö
Alamäentie 6 A
74300 Sonkajärvi
Puh. 0207 464 613
etunimi.sukunimi@aluekehityssaatio.fi
www.aluekehityssaatio.fi


Kehittämispäällikkö
MAUNO MULTAMÄKI
Savonia-ammattikorkeakoulu
Opistontie 2, 70101 Kuopio
Puh. 044 785 6278
etunimi.sukunimi@savonia.fi
www.savonia.fi