Marjaosaamiskeskuksen hankkeet

Marjaosaamiskeskus toteuttaa kahta EU-rahoitteista kehittämishanketta:

Horti-Futuria marjanviljelyn kehittämishanke 2011-2013

Hanke sisältää tiedonsiirtoa sekä kehittämistoimenpiteitä. Tiedonsiirto koostuu erilaisista lyhytkursseista, pienryhmätoiminnasta, teemapäivistä, seminaareista sekä opintomatkoista. Kehittämistoimet liittyvät markkinointiin, työvoiman käyttöön, ympäristövaikutusten arviointiin, marjabarometriin ja tiedotukseen.

Hankkeen vaikutuksesta alan kilpailukyky kasvaa viljelijöiden ammattitaidon ja tulotason noustessa. Hankkeen vaikutuksesta mansikan huippusadot lähestyvät yhä edelleen eurooppalaisia satosatoja. Pohjoissavolainen mansikan keskisato on vähintään  20 % korkeampi kuin maassa keskimäärin.
Hankkeen vaikutuksesta Pohjois-Savo säilyttää asemansa maan tärkeimpänä alueena, jossa tuotetaan yli 30 % maan marjoista.

Marjanviljelyn koetilan toiminnan käynnistäminen - hanke 2011-2014

Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvää marjanviljelyn koetoimintaa marjanviljelyn ydinalueelle Pohjois-Savoon. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa uusien lajikkeiden ja viljelytekniikoiden soveltuvuudesta Pohjois-Savon alueelle ja edistetään niiden käyttöönottoa. Koetila toimii myös muiden marjahankkeiden havaintotilana.

Hankkeen kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset marjanviljelijät sekä alan neuvojat, opettajat ja muut asiantuntijat. Lisäksi hankkeesta hyötyvät kasvinjalostajat, lannoite- kasvinsuojeluaine- ja tarvikevalmistajat.

Hankkeessa perustetaan marjanviljelyn koetila Suonenjoelle. Käynnistyvän koetoiminnan tuloksena hankkeen aikana uusia mansikkalajikkeita otetaan viljelyyn 3 kappaletta, sekä muita kasvilajikkeita 2 kpl. Uusia viljelytekniikoita otetaan käyttöön 5 kappaletta. Koetilan toimintaan tutustuu 600 viljelijää.