KOKO-ohjelma

Mikä on KOKO?

Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) on kuntien omistama, alueiden omaehtoisen kehittämisen ohjelma, jolla tuetaan paikallistason strategista kehittämistyötä ja parannetaan alueen kehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. KOKO:lla rakennetaan jokaiselle alueelle sen omiin lähtökohtiin ja mahdollisuuksiin perustuva räätälöity alueellisen kehittämisen ohjelma, joka toimii erityisesti paikallisen elinkeino- ja innovaatiopolitiikan koordinoinnin välineinä. Sen tavoitteena on alueiden kilpailukyvyn parantaminen, joka korostaa määrätietoisia elinkeino- ja innovaatiopolitiikan valintoja sekä paikallisten työmarkkinoiden toimivuutta. KOKO on verkostojen ja kumppanuuden rakentamisen väline sekä alueiden sisällä että alueiden välillä. Tasapuolisten kehittämisedellytysten luominen ja eri toimijoiden mukaan saaminen kehittämistalkoisiin parantaa alueellista koheesiota. 

KOKO tiivistetysti

  • Tavoitteena alueiden kilpailukyvyn parantaminen
  • Tuetaan alueiden verkostoitumista ja eri toimijoiden yhteistyötä sekä alueiden sisällä että alueiden välillä, parantaen täten alueellista koheesiota
  • Tehostetaan toimintatapoja: ei vastaa kysymykseen mitä kehitetään, vaan miten kehitetään
  • Starttimoottori kehittämiselle: panostuksella tehdään esiselvityksiä ja käynnistetään pilottikokeiluja
  • Kattaa kaikki alueet Suomessa
  • Ohjelmaan sulautettiin aiemmin toteutetut AKO, AMO ja saaristo-ohjelman paikallinen ja alueellinen toteuttaminen
  • TEM budjetti noin 11 miljoonaa euroa maakunnan kehittämisrahaa vuodessa, edellyttää alueiden vastinrahoitusta (noin 50 %)
  • Ohjelmakausi on 2010-2013
  • TEM luo edellytyksiä hedelmälliselle kehittämiselle – alueet itse määrittelevät kehittämistarpeensa ja vahvuutensa
  • Kuopion alueen KOKO-ohjelmaan kuuluu Sisä- ja Koillis-Savo sekä Kuopion seutu.
Lisätietoja hankkeesta antaa:

Olli Kokander
Seutukehittäjä
Sisä-Savon Seutuyhtymä
Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki
Puh. 0207 464 645
olli.kokander(at)suonenjoki.fi

Lisäksi Lisätietoa KOKO-ohjelmasta
http://www.tem.fi/koko

http://www.kuopionseutu.fi