Kuopion alueen KOKO

Kuopion alueen KOKO on aluekehittämisen tuki ja systemaattinen prosessi valituille teemoille ja toimille. Kuopion alueen KOKO-ohjelman haasteena on löytää strategisia ratkaisuja kaupunkiseudun ja maaseudun kehittämiseen sekä löytää toimiva vuorovaikutus ja kumppanuusmalli myös näiden välille. KOKO- ohjelma toimii kaupunki- ja maaseutualueilla uusien toimintatapojen ja teemojen esiinnostajana, foorumeiden rakentajana sekä yhteistyön jäsentäjänä. KOKOn avulla paikallistetaan yhdessätekemisen

”aukkopaikkoja” ja toimialojen rajapinnoilla olevia kehittämismahdollisuuksia sekä luodaan uutta osaamispääomaa.

  • KOKO toimii strategisena kehittäjänä ja koordinoijana ohjelmassa rajatuilla painopistealueilla
  • KOKO verkottaa toimijoita, tarjoaa keskustelu- ja yhteistyöfoorumeita sekä tukee kärkitoimijoiden valitsemia toimenpiteitä rahoittamalla esiselvityksiä
  • KOKO on toimenpiteiden käynnistäjä ja kiihdyttäjä
  • KOKOn rooli on valmistella, toteuttaa ja levittää uusia käyttäjälähtöisiä palveluratkaisuja, ennaltaehkäiseviä hyvinvoinnin toimintamuotoja sekä pilotteja.

Kuopion alueen KOKO-ohjelmalla tuetaan alueen kehittämistyötä pääosin olemassa olevilla rakenteilla. Toiminnan pääpaino on niissä tavoitteissa, joiden tekemiselle katsotaan juuri nyt olevan tilausta ja tarvetta. Ohjelman toimintaluonne on oppiva ja kehittyvä, joten se muuntautuu ja reagoi uusiin tarpeisiin ohjelmakauden aikana.


Kuopion alueen KOKOn toimintalinjat ja toimenpidekokonaisuudet

TL 1. Kaupunkipoliittiset toimet (seutu, maakunta ja ylimaakunnallinen taso)

Tpk 1.1 Innovaatioverkostot

Tpk 1.2 Työvoiman saatavuus

Tpk 1.3 Toiminnallisen kaupunkiseudun maankäytön kehittäminen ja tuki PARAS- hankkeen toteutukselle

TL 2. Kaupungin- ja maaseudun vuorovaikutus

Tpk 2.1 Maaseutuasumisen kehittäminen ja vetovoima (Kuopion maaseutupalvelu vastaa koordinoinnista)

Tpk 2.2 Elintarvikekehitys (Sisä-Savon seutuyhtymä koordinoi)

Tpk 2.3 Matkailun kehittämisen tukeminen (Koillis-Savo, Maaseudun kehittämisyhdistys Kalakukko ry koordinoi)

Tpk 2.4 Maaseutufoorumtoiminnan kehittäminen (Ylä-Savon kehitys Oy koordinoi)

TL 3. Hyvinvoinnin edistäminen

Tpk 3.1 Hyvinvoinnin ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäminen

Toimenpidekokonaisuuksia 2.1 – 2.3 toteutetaan yhteisesti Kuopion alueen KOKO-ohjelmassa. Maaseutufoorumtoiminta koskee koko maakuntaa (koordinaatiovastuut määritelty seuduittain).