Maaseutupoliittinen erityisohjelma - AMO

Maaseutupoliittiseen erityisohjelmaan 2007 - 2010 sisältyy alueellinen osio (AMO), joka on tarkoitettu niille maaseutumaisille alueille, jotka eivät kuulu aluekeskusohjelman tai Uudenmaan kaupunkiohjelmien piiriin tai sijaitse pääkaupunkiseudulla tai Ahvenanmaalla. Maaseutuosiota toteutetaan 21 valtioneuvoston nimeämällä alueella. Sisä-Savon AMO-alueeseen kuuluu Suonenjoen kaupunki sekä Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnat.

Alueellisen maaseutuosion tarkoituksen on täsmentää maaseutumaisten alueiden elinkeino- ja osaamisperustan kehittämisen strategisia painopisteitä ja luoda uusia menetelmiä ja yhteistyömuotoja aluekehittämiseen. Osiolla vahvistetaan kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta ja täydennetään maaseudun kehittämisen toimintamalleja ja keinovalikoimaa. Hanke pyrkii hyödyntämään jo olemassa olevia hankkeita tai tarvittaessa ideoimaan uusia.

Sisä-Savon seutuyhtymä aloitti oman AMO-hankkeen valmistelut syksyllä 2007. Hanke käynnistyi 31.3.2008 ja siitä vastaa seutukehittäjä Olli Kokander. Hankkeen painopistealueiksi valittiin Sisä-Savon elinkeinostrategiasta:

Työvoiman saatavuuden varmistaminen

  • Yhteistyössä Koillis-Savon kanssa kehitetään työvoiman saatavuutta esimerkiksi Venäjältä ja lähialueilta työvoiman hankkimiseksi alueelle
  • Pyritään löytämään sopivia hankkeita, joihin voi aiheen tiimoilta liittyä (Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi, Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen)
    alueelta poismuuttaneisiin kohdennetaan markkinointitoimenpiteitä

Alueen vetovoimaisuuden ja tunnettuuden parantaminen

  • vetovoimaisuutta parannetaan erilaisin markkinointikeinoin, esimerkiksi osallistumalla marraskuussa Elma-messuille Pohjois-Savon yhteisellä osastolla toteutetaan kohdennettua markkinointia potentiaalisille alueelle muuttajille.

Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen kasvattaminen

  • Erityisesti kohderyhmänä ovat hyvinvointiyritykset ja niiden liiketoiminta osaamisen kasvattaminen ja yhteistyöverkoston luominen.

Lisätietoja hankkeesta antaa:
Olli Kokander
Seutukehittäjä
Sisä-Savon Seutuyhtymä
Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki
Puh. 0207 464 645
olli.kokander(at)suonenjoki.fi

Lisätietoa AMO:sta
http://www.tem.fi/amo

sekä