Yritys Suomi

HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

YritysSuomi, Sisä-Savo -hankkeen tavoitteena on kehittää seudullisia yrityspalveluita kustannustehokkaasti ja asiakkaalle lisäarvoa tuottaen osana valtakunnallista YritysSuomi –palvelurakennetta.


A.Yrityspalveluiden kehittäminen

 1. Yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjyysvaihtoehto itsensä työllistämisessä; teemapäivät, seminaarit, ym. yhteistyötahojen kanssa järjestetyt tilaisuudet..
 2. Alkavat yritykset; neuvonta-, perustamis- ja seurantaprosessien sisällöllinen ja laadullinen kehittäminen yhteistyötahojen kanssa. Lausunnot TE-toimistoille ja Finnveralle ilman eri korvausta.
 3. Nuoret, 1-3 v. toimineet yritykset; osaamiskapeikkojen diagnosointi, yritysten kasvusykäysten aikaansaaminen ja kasvun tukiprosessien kehittäminen.
 4. Toimivat yritykset; asiantuntijapalveluiden hyödyntämisen aktivointi yritysten kehittämisen apuvälineenä. Edistetään TEM-konsernin yritysasiakkuusstrategian mukaisen yritysasiakkaiden segmentoinnin toteutumista seudullisessa yrityspalvelussa.
 5. Yritysten välisen yhteistyön edistäminen yritysverkostoja rakentamalla.
 6. Sähköisten yrityspalveluiden ja palveluympäristöjen käytön edistäminen ja palveluiden esilläolon kehittäminen ja markkinointi, mm. YritysSuomi-portaali, yhtiön kotisivujen kehittäminen, YritysTulkki – yrittäjän tietopankkipalvelu.
 7. Toiminnan ja yritysasiakkuuksien hallinta ja seuranta Yrinet – asiakashallintajärjestelmällä.

B.Yrityspalveluorganisaatioiden yhteistyön tiivistäminen

 1. Yrityspalveluiden kehittäminen ja organisaatioiden vuorovaikutuksen lisääminen osana valtakunnallista YritysSuomi -palvelurakenteen kehittämistä. Sopimusosapuolten kanssa uusittiin yrityspalvelusopimus vuonna 2011. Sopimusosapuolina ovat Sisä-Savon seutuyhtymä, ProAgria Pohjois-Savo, Pohjois-Savon ELY-keskus, Kuopion TE-toimisto, Maaseudun Kehittämisyhdistys Mansikka ry ja Finnvera.
 2. Sisä-Savon seutuyhtymän ja Kuopion TE-toimiston yhteistyön tiivistäminen työ- ja elinkeinotoimiston välillä.
 3. Yrityksen perustamisneuvonta- ja starttirahaprosessien kehittäminen yhdessä TE-toimiston kanssa.
 4. Yritysten ja yrittäjyyttä edistävien koulutuspalveluiden tuottaminen yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.
 5. YritysSuomi –toimintamallin vakiinnuttaminen seudulle sekä yhteisen yrityspalvelumarkkinoinnin ja viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen ko. mallin mukaisesti.

C.Toimialaan ja toimintaympäristöön liittyvä yritysten ja elinkeinojen kehittäminen

 1. Alkavien ja toimivien yritysten yhteistyön kehittäminen ja tuotantoverkostojen aikaansaaminen (toimialakehittäminen), jonka kautta voidaan mm. tuotantoa, investointeja ja työvoimaa mitoittaa markkinoiden ja rakenteiden mukaisesti;
 2. Työvälineinä hyödynnetään muita alueella toimivia kehittämishankkeita.
 3. Toimialakehittämisen kärkenä on palvelutoimialan kehittäminen. Toimenpiteinä ovat toimijoiden tapaamiset ja yhteistyön syventäminen, strategisten kumppaneiden etsiminen ja jalkauttaminen alueelle, uusien palveluiden ja ympäristöjen kehittäminen, auttaminen yritysten yhteisten kehittämishankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja tarvittaessa myös toteuttaminen.
 4. Yritysten toimitila- ja tonttipalvelua, vapaiden toimitilojen esilläoloa sekä aluemarkkinointia kehitetään osana yrityspalveluita.

HANKKEEN HALLINOINTI JA RAHOITUS

YritysSuomi, Sisä-Savo -hankkeen yrityspalveluiden kehittämisestä vastaa seutuyhtymän yrityspalvelupäällikkö ja hankehallinnosta vastaa seutuyhtymän toimistonhoitaja. Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Sisä-Savon kunnat puoliksi.

Yritysasiakkuuksien seurannassa käytetään Yrinet – asiakashallintajärjestelmää. Kaikkien asiakkaiden käytössä on internetissä toimiva YritysTulkki yrittäjän tietopankkipalvelu.

Yhdyshenkilö yrityspalvelupäällikkö Olli Kokander  p. 0207 464 645