Proagrian palvelut

ProAgria Pohjois-Savo on maatalouden, maaseutuyrittämisen sekä koti- ja kalatalouden neuvonta- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa maakunnallisesti laajan palvelukokonaisuuden maatilalle tai maaseudulle sijoittuvalle yritykselle, peltoviljelystä, kotieläintuotannosta, toiminnan johtamisesta ja taloudesta, ympäristön tilasta ja eläinten terveydestä.  ProAgrian yhteistyön avulla asiakkaamme saavat käyttöönsä alansa uusimman tietotaidon paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Palvelukokonaisuudet ja asiantuntijat löydät täältä. 

Maaseudun pienyrityksille ja monialaisille maatiloille yritysneuvontaa

Maaseudun mikroyritysten asiakasvastaava toimii alueellasi auttaen sinua alkava tai toimiva yrittäjä löytämään ratkaisun tarpeisiisi. Ensineuvonnan avulla kartoitetaan kehittämistarpeesi ja arvioidaan oikeat toimenpiteet.
Asiakasvastaavat täydentävät elinkeinoasiamiesten ja muiden organisaatioiden yritysneuvojien verkostoa maaseutuelinkeinojen vahvalla tuntemuksella.  Asiakasvastaavan tavoitteena on maaseudun elinkeinotoimintaa yleisesti hyödyttävä kehittäminen yhdessä osana alueen muun elinkeinoelämän kehittämistä. Hän toimii yhteistyössä kuntien, ELY-keskuksen, työvoimatoimistojen, Finnveran, neuvontaorganisaatioiden, oppilaitosten ja yksityisten yrityspalveluyritysten kanssa. ProAgria Pohjois-Savon asiakasvastaavien toiminta on osa valtakunnallisen seudullisten yrityspalvelukokonaisuutta.

Asiakasvastaavan tehtävänä:
- yritystoiminnan edellytysten selvittäminen
- yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvä yleisneuvonta
(aloittavan yrityksen neuvonta, palvelutarveselvitys, eri rahoitusmahdollisuudet, tiedonvälitys) ja tarvittaessa asiantuntijapalveluun tai muuhun kehittämisprosessiin ohjaaminen
- liiketoimintasuunnitelman laatimisen ohjaus /kehittämissuunnitelmien laatiminen
- yritysten alustavien tulos- ja kannattavuus- ja suuntaa-antavien hintatasoselvitysten ohjaus
- yrityskohtaisten ja yritysryhmähankkeiden mahdollisuuksien selvittäminen ja ohjaus
- yritystoiminnan yleisten toimiala- ja tuotantosuuntakohtaisten toimintaedellytysten selvittäminen ja arviointi
- maaseutuyritysten toimintaan liittyvien keskeisistä toimintaympäristön muutoksista tiedottaminen (koulutustilaisuuksien järjestäminen)
- osallistuminen yleiseen maaseutuyrittäjyyden kehittämiseen ja seudulliseen kehittämiseen

Tietoa ja työkaluja löydät:
www.proagria.fi/palvelut/yritys sekä www.yrityssuomi.fi/

Sisä-Savon alueen asiakasvastaava Heli Sulola p. 0207 464 635. Soita ja sovi tapaaminen!

Maksulliset syvällisemmät ProAgria Yritys- palvelut on saatavissa koko Pohjois-Savon alueella. Palveluihin saa toimintaryhmältä tai ELY-keskukselta kehittämisavustusta 50- 90 %. ProAgria Yritys antaa vastauksia kysymyksiisi sekä tarjoaa ajanmukaisia työvälineitä ja työskentelytapoja.  ProAgria Yritys tuo ulottuvillesi eri alojen asiantuntijat ratkaisemaan yrityksesi asioita ja ongelmia maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.
ProAgria Yritys on palvelukokonaisuus, joka koostuu juuri niistä palveluista, joita tarvitset yrityksesi tavoitteiden toteuttamiseksi, kannattavuuden parantamiseksi ja kilpailukyvyn rakentamiseksi.
www.proagria.fi/palvelut/yritys/
 
Lisäksi Yrityspalveluiden (maksulliset) tapaan saatavillasi on yksityisten yrityspalveluyritysten palvelut sekä ELY-keskuksen tuotteistetut palvelut. Lue lisää mm.
http://www.ely-keskus.fi/