Sisä-Savon seutuyhtymästä Savogrow Oy

Uusi kehitysyhtiö on Savogrow

Vuoden alussa toimintansa aloittavan kehitysyhtiön, jonka omistavat  Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kunnat, nimi on Kehitysyhtiö Savogrow Oy. Yhtiö syntyy jatkamaan Sisä-Savon seutuyhtymän työtä, joka päättyy omistajapohjan kasvaessa Pielaveden ja Keiteleen kunnilla.

Savogrow-nimi julkistettiin tänään Suonenjoella. Nimi uudelle yhtiölle löytyi nimikilpailun kautta. Sisä-Savon seutuyhtymän toimitusjohtaja Olli Tiainen kertoo, että uuden osakeyhtiön asioita valmisteleva toimikunta asetti nimiehdokkuuksille kriteerin, ettei nimi saa sisältää viittauksia yksittäiseen kuntaan tai seutukuntaan, kuten Nilakkaan tai Sisä-Savoon. Valittu nimi kertoo kasvusta ja kasvuhalukkuudesta. Toimikunta piti hyvänä, että ehdotukseen sisältyi viittaus laajempaan toiminta-alueeseen, Savoon.

Voittaneen nimiehdotuksen jättänyt Raija Kumpula saa 400 euron lahjakortin uuden kehitysyhtiön alueella sijaitsevaan, valitsemaansa liikkeeseen. Lisäksi julkistamistilaisuudessa arvottiin yksi 100 euron lahjakortti, jonka voittajaksi onnetar poimi Tarja Pöyhösen.

Uuden kehitysyhtiön pääasiallisena tehtävänä on kuntien elinkeinojen kehittämiseen liittyvät tehtävät, joihin liittyy mm. yritysneuvontaa. Yhtiö myös hallinnoi hankkeita, joilla on alueellisia / maakunnallisia kehittämistehtäviä. Tällä hetkellä seutuyhtymän erityisosaaminen liittyy erityisesti elintarvike- ja metalliteollisuuteen, marjanviljelyosaamisen kehittämiseen sekä tietoliikenneyhteyksien ja sähköisten palvelujen kehittämiseen. Perustettava yhtiö on maantieteellisen kokonsa puolesta Pohjois-Savon suurin elinkeinoyhtiö.

Nimeä valmistelleeseen toimikuntaan kuuluivat uuden kehitysyhtiön omistajakuntien kunnanjohtajat, Sisä-Savon seutuyhtymän hallituksen puheenjohtaja Tiia Laitinen sekä Sisä-Savon seutuyhtymän toimitusjohtaja Olli Tiainen.

Lisätietoja Savogrowsta antaa toimitusjohtaja Olli Tiainen, 020 746 4624, olli.tiainen@suonenjoki.fi.