Palvelumme elintarvike- ja ruokapalvelualoille

 1. Tuotekehitysprosessin kokonaishallinta
  • tuotekehitysstrategian suunnittelu
  • asiakaslähtöinen tuotekehitys
 2. Markkinaselvitykset ja tuotetestaukset
  • ammattilaisten tekemät arvioinnit (arvioijana mm. keittiömestarit, elintarvikekehittäjät)
  • kuluttajatestaukset kohderyhmittäin
 3. Tuotannon optimointi
  • kone-, laite- ja tilasuunnittelu
  • kannattavuuslaskenta
 4. Hygienia-, omavalvonta- ja laatukonsultaatiot ja -koulutukset
  • hygieniakoulutukset ja -osaamistestaukset
  • omavalvonnan kehittäminen
  • laadun kehittäminen, laatujärjestelmien kehittäminen
 5. Lainsäädäntöön liittyvät konsultaatiot
  • myyntipäällysmerkinnät
 6. Jätehuolto- ja ympäristöasioiden kehittäminen

Toteutamme em. aihealueisiin liittyen koulutuksia, yrityskohtaista neuvontaa ja konsultointia. Teemme myös oppaita ja julkaisuja sekä muita helppokäyttöisiä työkaluja pk-yritysten tueksi.

Ota yhteyttä!