Future Food -hanke on päättynyt

Yritykset tyytyväisiä Suonenjoen elintarvikehankkeeseen

Sisä-Savon Seutuyhtymän Future Food -hanke on ollut osana suurempaa kokonaisuutta, jossa mukana olivat myös Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon ammatti- ja aikuisopisto.

Yritykset kokivat saaneensa hankkeesta apua erityisesti tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin, omavalvonnan ja laatujärjestelmien kehittämiseen, myyntipäällysmerkintöihin ja verkostoitumiseen.  Palautekyselyn mukaan kaikkien vastanneiden mielestä hankkeessa mukana olemisesta oli hyötyä, kolmannekselle jopa erittäin paljon.

Hanke järjesti yritysten yhteisosastoja useille elintarvikealan messuille ja tapahtumiin. Viimeisimpänä näistä oli Tahkon lähiruokatapahtuma tammikuun alun venäläisten turistien sesongin aikaan. Lisäksi järjestettiin koulutuksia mm. myynnistä ja markkinoinnista sekä laatuun ja omavalvontaan liittyvistä asioista.

Hankkeessa tuotettiin elintarvikeyrityksille suunnatut laatu- ja markkinointioppaat, jotka ovat saatavilla Sisä-Savon seutuyhtymän nettisivuilta. Lisäksi tuotettiin ohjeita sosiaalisen median hyödyntämiseen markkinoinnissa ja venäläisten matkailijoiden asiakaspalvelussa huomioitavista asioista (mm. invoice-kaupasta ja kulttuurieroista).

Hyvin varustellut tuotekehitystilat ovat edelleen yritysten käytettävissä joko tuotekehittäjän kera tai ilman.

Hanke päättyi maaliskuun lopussa, mutta toimintoja jatketaan yritysten toiveesta Suonenjoella sijaitsevassa Futuria-Elintarvikekehityksessä.